SZKOŁA JAZDY

PRZED KURSEM

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED KURSEM

Warunkiem rozpoczęcia dowolnego kursu na prawo jazdy jest uzyskanie numeru PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie oraz przystąpić do egzaminu. Aby otrzymać PKK musisz przyjść do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wypełnij wniosek.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
* kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu),
*prawo jazdy wraz z kserokopią (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy),
*dowód osobisty lub paszport, (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy Legitymacji szkolna)
*orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem ( lekarz medycyny pracy)
*orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy *prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E.
*Pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego – jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T.
*Zagraniczne prawo jazdy wraz kserokopią (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)

W przypadku cudzoziemca:
*karta pobytu,
*wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni.Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły (tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią).
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter, ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione.) Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.
Close Menu